Veganeset Camping
post@veganesetcamping.no 57691612 / 91128133
Veganeset Camping, Dragsvik, Balestrand Veganeset Camping, Dragsvik, Balestrand Veganeset Camping, Dragsvik, Balestrand Veganeset Camping, Dragsvik, Balestrand

Velkommen til Veganeset Camping, Dragsvik, Balestrand

Velkommen til Veganeset Camping, Dragsvik, Balestrand

Veganeset Camping er ein familiedreven campingplass som ligg flott til rett ved Sognefjorden i Balestrand kommune ved fylkesveg 55 og riksveg 13 (nasjonal turistveg) nær Dragsvik Ferjekai, 9 km frå kommunesenteret Balestrand.

Campingplassen er delt opp i naturleg avgrensa områder, med plassar for bubilar, campingvogner og telt.

Straumuttak for campingvogner og bubilar.

5 hytter med god standard, innlagt vatn, toalett og dusj samt 2 campinghytter utan vatn.

Veganeset Camping er eit godt utgangspunkt for dagsturar med bil langs dei nemnde vegane og har umiddelbar nærleik til turløyper på Dragsvik og i Balestrand.

Vi ønskjer deg velkommen til Balestrand og Veganeset Camping